پرورش شترمرغ کشتاری
4.6- 10

پرورش شترمرغ کشتاری

پرورش شترمرغ کشتاری

پرورش شترمرغ کشتاری4.6- 10 در این نوشتار سعی میکنیم روشی ساده و مناسب افراد کم تجربه و کم سرمایه جهت پرورش شترمرغ کشتاری ارائه کنیم. در این روش بهترین کار خرید جوجه شترمرغ های سه ماهه است.وسپس پرورش آنها تا

remove_red_eye 404
ادامه مطلب
مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ4.4- 8 احداث یک مزرعه پرورش شترمرغ نکاتی را شامل میشود .برای شروع کار نگهداری وپرورش شترمرغ  اول باید مشخص نمود روش کار بر چه اساسی استوار خواهد بود . آیا سرمایه کلانی را اماده داریم یا محدودیت

remove_red_eye 2062
ادامه مطلب