علت تلفات جوجه شترمرغ

علت تلفات جوجه شترمرغ

علت تلفات جوجه شترمرغ۲.۷- ۳ در جوجه کشی شترمرغ به علت تلفات جوجه شترمرغ اشاره شد و حال در ادامه: سایر علت های مرگ و میر جوجه می تواند عفونت باکتریایی ، اسهال و مشکلات فیزیکی باشد. ۲۴ ساعت بعد

ادامه مطلب