تغذیه شترمرغ
4- 4

پرورش شترمرغ کشتاری

تغذیه شترمرغ

تغذیه شترمرغ4- 4 تغذیه شترمرغ 60 تا 70 درصد کل هزینه ی پرورش شترمرغ را صرف تغذیه شترمرغ می شود . بسیار مهم است که در ابتدای کار پرورش شترمرغ آن را درک کنیم . باید گفت پرورش دهندگان قدیمی

remove_red_eye 727
ادامه مطلب