شرایط پرورش شترمرغ
4.4- 75

شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ4.4- 75 شرایط پرورش شترمرغ در یک مزرعه پرورش شترمرغ ممکن است متفاوت باشد ولی در برخی شرایط و در کلیات مشابه هستند و در این نوشتار به انها نگاهی هرچند اجمالی می پردازیم. الف) نگهداری مولد و

remove_red_eye 21469
ادامه مطلب

بیماری شترمرغ ،علل بیماری و زمان واکسیناسیون شتر مرغ

بیماری شترمرغ ،علل بیماری و زمان واکسیناسیون شتر مرغ3- 3 بیماری شترمرغ شترمرغ ها پرنده های مقاومی در مقابل انواع بیماریها هستند و بندرت درگیر بیماری می شوند.بیماری شترمرغ در سخت ترین شرایط پرنده را درگیر می کند. شترمرغ ها در

remove_red_eye 459
ادامه مطلب