کشتارگاه شترمرغ
4.2- 10

کشتارگاه شترمرغ

کشتارگاه شترمرغ

کشتارگاه شترمرغ4.2- 10 در کشتارگاه شترمرغ ، از مزرعه پرورش شترمرغ ، شترمرغ های پروار شده ذبح میگردند و الزاما باید شرایطی را رعایت نمود و در اینجا برخی نکات مهم برای آشنایی توضیح داده می شود. و همچنین خواهیم

remove_red_eye 754
ادامه مطلب