مصاحبه با رادیو جوان

مصاحبه با رادیو جوان۴.۴- ۵ مصاحبه با رادیو جوان در تاریخ ۱۹ شهریور برنامه ای در ارتباط با پرورش شترمرغ به صورت زنده از ساعت ۹ الی ۱۰ پخش گردید. که در این برنامه کارشناسان این مجموعه جناب آقای اسکندری

ادامه مطلب