مزرعه پرورش شترمرغ
4.5- 10

مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ4.5- 10 احداث یک مزرعه پرورش شترمرغ نکاتی را شامل میشود .برای شروع کار نگهداری وپرورش شترمرغ  اول باید مشخص نمود روش کار بر چه اساسی استوار خواهد بود . آیا سرمایه کلانی را اماده داریم یا محدودیت

remove_red_eye 3103
ادامه مطلب