شرایط پرورش شترمرغ
4.5- 61

شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ4.5- 61 شرایط پرورش شترمرغ در یک مزرعه پرورش شترمرغ ممکن است متفاوت باشد ولی در برخی شرایط و در کلیات مشابه هستند و در این نوشتار به انها نگاهی هرچند اجمالی می پردازیم. الف) نگهداری مولد و

remove_red_eye 6921
ادامه مطلب