شرایط پرورش شترمرغ

شرایط پرورش شترمرغ

4.3 137 شرایط پرورش شترمرغ در یک مزرعه پرورش شترمرغ ممکن است متفاوت باشد ولی در برخی شرایط و در کلیات مشابه هستند و در این نوشتار به انها نگاهی هرچند اجمالی می پردازیم. الف) نگهداری مولد و تولید تخم

remove_red_eye 65437
ادامه مطلب