پرورش شتر مرغ

آموزش پرورش شتر مرغ مولد

برای پرورش شترمرغ باید از لحظه تخم گذاری برنامه داشت ما در این مقاله به نکاتی کوتاه اشاره خواهیم کرد. در طول زمان تخمگذاری هر پرنده ی ماده به طور متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ تخم می گذارد که البته

ادامه مطلب