خواص تخم شترمرغ

تخم شترمرغ

خواص تخم شترمرغ4.6- 25 یکی از محصولات شتر مرغ که به تازگی وارد در ایران مورد استفاده قرار می گیرد تخم شتر مررغ است ، البته به دلیل قیمت و حجم آن خیلی مورد استقبال مردم قرار نگرفته و مصرف

ادامه مطلب

جمع آوری پوکه تخم شترمرغ

پوکه تخم شترمرغ

جمع آوری پوکه تخم شترمرغ4.7- 3 جمع آوری پوکه تخم شترمرغ در مزارع به افزایش ارزش افزوده مجموعه کمک شایانی میکند و مورد اهمیت است ،به طور کلی درصد کل تخم های گله ی شترمرغ در طول یک فصل تولید

ادامه مطلب