تغذیه ی شتر مرغ
4.4- 8

تغذیه ی شتر مرغ

تغذیه ی شتر مرغ

تغذیه ی شتر مرغ4.4- 8 تغذیه ی شتر مرغ رژیم غذایی شتر مرغ ها شبیه به نشخوارکنندگان می باشد. این پرنده ها علف خوار هستند. از غذاهای شترمرغ ها می توان به یونجه و ذرت اشاره کرد. شتر مرغ ها

remove_red_eye 2390
ادامه مطلب