خواص تخم شترمرغ

تخم شترمرغ

شترمرغ می تواند از ۲ سالگی الی ۳۰ سالگی تخم گذاری کند و میزان آن در سال بین ۴۰ تا ۷۰ عدد می باشد جوجه کشی و تولید مثل را بخوانید ، تخم شترمرغ در مقایسه با دیگر پرندگان از نظر

ادامه مطلب