مصاحبه با رادیو جوان
4.6- 7

مصاحبه با شبکه جوان

مصاحبه با رادیو جوان

مصاحبه با رادیو جوان4.6- 7 مصاحبه با رادیو جوان در تاریخ 19 شهریور برنامه ای در ارتباط با پرورش شترمرغ به صورت زنده از ساعت 9 الی 10 پخش گردید. که در این برنامه کارشناسان این مجموعه جناب آقای اسکندری

remove_red_eye 375
ادامه مطلب