پرورش شتر مرغ

آموزش پرورش شتر مرغ مولد

پرورش شتر مرغ4.8- 4 برای پرورش شترمرغ باید از لحظه تخم گذاری برنامه داشت ما در این مقاله به نکاتی کوتاه اشاره خواهیم کرد. در طول زمان تخمگذاری هر پرنده ی ماده به طور متوسط بین 40 تا 60 تخم

ادامه مطلب