شرایط جوجه کشی
5- 2

شرایط جوجه کشی

شرایط جوجه کشی5- 2 دمای صفر فیزیولوژیک جنین طیور ۲۴ درجه سانتی گراد است، یعنی از این درجه حرارت پایین تر جنین رشد نمی کند.شرایط جوجه کشی جنین در حدود ۲۲ ساعتی که در بدن پرنده قرار دارد ( از

remove_red_eye 160
ادامه مطلب