مزرعه پرورش شترمرغ
4.4- 8

مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ

مزرعه پرورش شترمرغ4.4- 8 احداث یک مزرعه پرورش شترمرغ نکاتی را شامل میشود .برای شروع کار نگهداری وپرورش شترمرغ  اول باید مشخص نمود روش کار بر چه اساسی استوار خواهد بود . آیا سرمایه کلانی را اماده داریم یا محدودیت

remove_red_eye 1932
ادامه مطلب