سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ

4.7 07 سیستم گوارش شتر مرغ سیستم گوارش شتر مرغ : شترمرغ ها دارای یک زبان ابتدایی و ناقص هستند در حالی که زبان  رئی یک استخوان بنام استخوان داخل زبانی برای دراز کردن تمام طول زبان است . مانند

remove_red_eye 1955
ادامه مطلب