سیستم گردش خون شتر مرغ
4.8- 5

سیستم گردش خون شتر مرغ

سیستم گردش خون شتر مرغ

سیستم گردش خون شتر مرغ4.8- 5 سیستم گردش خون از قلب  ،رگهای خونی، و رگهای لنفاوی ، تشکیل شده و وطیفه ی اسلی آن مهیا کردن مواد مغذی برای تمام قسمت های مختلف بدن است. شتر مرغ سانان مانند سایر

remove_red_eye 112
ادامه مطلب