شتر-مرغ

شتر مرغ بزرگترین پرنده زنده دنیا !!!

4.4 11 شتر مرغ بزرگترین پرنده زنده دنیا است ! شتر مرغ بزرگترین پرنده زنده دنیا پرنده ای بومی آفریقا با ظاهری منحصر به فرد است که آن را از دیگر پرندگان متمایز می کند شترمرغها می توانند با سرعتی معادل

remove_red_eye 1958
ادامه مطلب