جوجه کشی و تولید مثل شتر مرغ

چرخه صنعت شترمرغ

زمان تولید مثل شتر مرغ شتر مرغ های اهلی در زمان ۲ تا ۳ سالگی به بلوغ می رسند و می توانند تولید مثل را آغاز کنند شتر مرغ نر زمانی که به بلوغ می رسد پر و بال سیاه و

ادامه مطلب