تغذیه ی شتر مرغ
4- 9

تغذیه ی شتر مرغ

تغذیه ی شتر مرغ

تغذیه ی شتر مرغ4- 9 تغذیه ی شتر مرغ رژیم غذایی شتر مرغ ها شبیه به نشخوارکنندگان می باشد. این پرنده ها علف خوار هستند. از غذاهای شترمرغ ها می توان به یونجه و ذرت اشاره کرد. شتر مرغ ها

remove_red_eye 4278
ادامه مطلب