دوره تولید مثل شتر مرغ ( آموزش جوجه کشی شترمرغ )
1- 1

دوره تولید مثل شتر مرغ

دوره تولید مثل شتر مرغ ( آموزش جوجه کشی شترمرغ )

دوره تولید مثل شتر مرغ ( آموزش جوجه کشی شترمرغ )1- 1 تعداد نر و ماده در دوره تولید مثل شتر مرغ  در انتخاب تعداد شترمرغ های نر و ماده روشهاي زيادي وجود دارد و انتخاب روش مناسب به شرايط

remove_red_eye 499
ادامه مطلب