جوجه کشی و تولید مثل شتر مرغ

چرخه صنعت شترمرغ

جوجه کشی و تولید مثل شتر مرغ۴.۳- ۲۴ شتر مرغ های اهلی در زمان ۲ تا ۳ سالگی به بلوغ می رسند و می توانید جوجه کشی و تولید مثل شترمرغ در مزرعه خود را در این مقطع آغاز کنید. شتر

ادامه مطلب

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ۵- ۲ جوجه کشی شترمرغ در مزرعه پرورش شترمرغ به دو روش قابل انجام است ، طبیعی با استفاده از یک مولد ماده که در آن نقش دایه را دارد و جوجه کشی مصنوعی شترمرغ که با دستگاه انجام

ادامه مطلب

جوجه کشی مصنوعی شتر مرغ

جوجه کشی مصنوعی شترمرغ

جوجه کشی مصنوعی شتر مرغ۵- ۱ جوجه کشی مصنوعی : شترمرغ ها بین ساعت۴ تا ۷ عصر تخم گذاری می کنند که بلافاصله بعد از تخم گذاری باید کارگر تخم ها را جمع آوری نماید و به محل جوجه کشی

ادامه مطلب