" /> جوجه كشي و تولید مثل شتر مرغها بایگانی - شتر مرغ | روغن شترمرغ | محصولات شترمرغ
چرخه صنعت شترمرغ

جوجه كشي و تولید مثل شتر مرغ

شتر مرغ های اهلی در زمان 2 تا 3 سالگی به بلوغ می رسند و می توانید جوجه کشی و تولید مثل شترمرغ در مزرعه خود را در این مقطع آغاز کنید. شتر مرغ نر زمانی که به بلوغ می رسد

remove_red_eye 10942
ادامه مطلب