جوجه کشی شترمرغ
4.3- 4

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ4.3- 4 جوجه کشی شترمرغ در مزرعه پرورش شترمرغ به دو روش قابل انجام است ، طبیعی با استفاده از یک مولد ماده که در آن نقش دایه را دارد و جوجه کشی مصنوعی شترمرغ که با دستگاه انجام

remove_red_eye 860
ادامه مطلب