چربی شتر مرغ

چربی شترمرغ

چربی شتر مرغ۴.۲- ۶ چربی شترمرغ چربی شترمرغ در دمای معمولی اندک اندک ذوب می شود و تقریبا به حالت نیمه مایع درمی آید. حاوی امگا ۳  ۶  ۹ میباشد ، و همچنین ریز مولکول بوده و میتواند در زمانی

ادامه مطلب