جوجه كشي و تولید مثل شتر مرغ

چرخه صنعت شترمرغ

جوجه كشي و تولید مثل شتر مرغ4.2- 27 شتر مرغ های اهلی در زمان 2 تا 3 سالگی به بلوغ می رسند و می توانید جوجه کشی و تولید مثل شترمرغ در مزرعه خود را در این مقطع آغاز کنید. شتر

ادامه مطلب