جوجه کشی و تولید مثل شتر مرغ

چرخه صنعت شترمرغ

جوجه کشی و تولید مثل شتر مرغ۴.۲- ۲۶ شتر مرغ های اهلی در زمان ۲ تا ۳ سالگی به بلوغ می رسند و می توانید جوجه کشی و تولید مثل شترمرغ در مزرعه خود را در این مقطع آغاز کنید. شتر

ادامه مطلب