علت تلفات جوجه شترمرغ
3.5- 6

علت تلفات جوجه شترمرغ

علت تلفات جوجه شترمرغ

علت تلفات جوجه شترمرغ3.5- 6 در جوجه کشی شترمرغ به علت تلفات جوجه شترمرغ اشاره شد و حال در ادامه: سایر علت های مرگ و میر جوجه می تواند عفونت باکتریایی ، اسهال و مشکلات فیزیکی باشد. 24 ساعت بعد

remove_red_eye 554
ادامه مطلب