جوجه کشی شتر مرغ

جوجه کشی مصنوعی شترمرغ

جوجه کشی شتر مرغ3.5- 2 جوجه کشی شتر مرغ و پرورش آن یکی از فعالیت های اقتصادی است که در دهه اخیر در کشورمان رشد بسیار جالب توجه داشته است. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی و آموزش

ادامه مطلب