جوجه کشی شترمرغ
4.4- 5

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ4.4- 5 جوجه کشی شترمرغ در مزرعه پرورش شترمرغ به دو روش قابل انجام است ، طبیعی با استفاده از یک مولد ماده که در آن نقش دایه را دارد و جوجه کشی مصنوعی شترمرغ که با دستگاه انجام

remove_red_eye 1496
ادامه مطلب