تاریخچه روغن شترمرغ
4.7- 3

تاریخچه روغن شترمرغ

تاریخچه روغن شترمرغ

تاریخچه روغن شترمرغ4.7- 3 تاریخچه روغن شترمرغ تاریخچه روغن شترمرغ : در 2000 سال قبل مصریان شترمرغ را برای کشیدن ارابه هایشان  تربیت می کردند . آرسنیو ملکه ی مصری بر شترمرغ زرین شده ای سوار می شده است .

remove_red_eye 155
ادامه مطلب