تاریخچه روغن شترمرغ

تاریخچه روغن شترمرغ

تاریخچه روغن شترمرغ۴.۷- ۳ تاریخچه روغن شترمرغ تاریخچه روغن شترمرغ : در ۲۰۰۰ سال قبل مصریان شترمرغ را برای کشیدن ارابه هایشان  تربیت می کردند . آرسنیو ملکه ی مصری بر شترمرغ زرین شده ای سوار می شده است .

ادامه مطلب