تاریخچه روغن شترمرغ

تاریخچه روغن شترمرغ

تاریخچه روغن شترمرغ تاریخچه روغن شترمرغ : در 2000 سال قبل مصریان شترمرغ را برای کشیدن ارابه هایشان  تربیت می کردند . آرسنیو ملکه ی مصری بر شترمرغ زرین شده ای سوار می شده است . در روم در مسابقات

remove_red_eye 842
ادامه مطلب