بیماری شترمرغ ،علل بیماری و زمان واکسیناسیون شتر مرغ
3- 3

بیماری شترمرغ ،علل بیماری و زمان واکسیناسیون شتر مرغ

بیماری شترمرغ ،علل بیماری و زمان واکسیناسیون شتر مرغ3- 3 بیماری شترمرغ شترمرغ ها پرنده های مقاومی در مقابل انواع بیماریها هستند و بندرت درگیر بیماری می شوند.بیماری شترمرغ در سخت ترین شرایط پرنده را درگیر می کند. شترمرغ ها در

remove_red_eye 769
ادامه مطلب