کشتارگاه شترمرغ

کشتارگاه شترمرغ

کشتارگاه شترمرغ۴.۳- ۶ در کشتارگاه شترمرغ ، از مزرعه پرورش شترمرغ ، شترمرغ های پروار شده ذبح میگردند و الزاما باید شرایطی را رعایت نمود و در اینجا برخی نکات مهم برای آشنایی توضیح داده می شود. و همچنین خواهیم

ادامه مطلب