پوست شتر مرغ

پوست شتر مرغ

1- شناسایی پوست شتر مرغ

پوست شتر مرغ

    • کراون یا بخش کروپن پوست به قسمتی از پوست شتر مرغ می گویند که فولیکولها آن را پوشانده باشند و همچنین ناحیه ی گردن تا بالها و پهلوگاه حیوان.
    • پوست منطقه ی فولیکول دار جهت جست و جو به 4 قسمت تقسیم می شود.
    • خطی که کروپن به 4 قسمت تقسیم می کند 25 میلی متر عرض دارد. خط عمودی AB در نمودار از ناحیه ی پایین گردن تا انتهای کروپن ادامه دارد. خط افقی CD پهن ترین قسمت فولیکول در هر دو طرف امتداد می یابد.

نوع تغذیه شترمرغ بر کیفیت پوست شتر مرغ اثرگذار است ولی ایرادات اصلی پوست شترمرغ به قرار زیر استگ

برای شناسایی پوست شتر مرغ مرغوب باید ایرادات آنرا شناخت :

2- ایرادهای پیش از کشتار

عیب های پوست شتر مرغ در اندازه های گوناگون به منظور استاندارد سازی درجه بندی شامل موارد زیر است:

2-1 وجود هر گونه سوراخ یا بریدگی

2-2 وجود هر گونه زخم، خراش یا سوختگی به صورت باز که باعث ایراد در پوست می شود.

2-3 خراشیدگی ناشی از برخورد یک شی نوک تیز یا خار

2-4 بیماری های پوستی بسته ، زخمی که بخشی از آن ترمیم و موجب آسیب قابل شناسایی در سطح پوست می شود.

2-5 سطح خشن در پوست شامل سوختگی، ساییدگی ، سطح خشک را به عنوان آسیب می توان شناخت که باعث بهم خوردن شکل طبیعی پوست در آن قسمت می شود.

2-6 اشکال باکتریایی

2-7 بیماری هایی مشابه اگزما ، خالکوبی ، علامت گذاری ، چاله و گودی در پوست

2-8 وجود کنه با حفره هایی به قطر یک میلی متر با لبه های تورم شده که در پشت فولیکول ها اتفاق می افتد.

2-9 تمامی اشکال ها و آسیب ها بدون توجه کردن به اندازه و یا اینکه زخم به صورت باز یا ترمیم شده است ، در درجه بندی پوست مورد توجه قرار می گیرد.

2-10 زخم ترمیم یافته که شکل طبیعی پوست را احاطه کرده ، چشمگیر نبوده و زخم های عمیقی نیستند.

2-11 اشکال هایی که در خطوط تقسیم می باشد (1-3) درجه بندی پوست را تغییر نمی دهد.

2-12 سوراخ های ریز که شبیه سوزن در نیمی از پوست دیده می شوند، باعث پایین آمدن یک درجه از آن می شود.

3 عیب های پس از کشتار

3-1 پاره شدن پوست شترمرغ، اگر پارگی به فولیکول ها برسد، پوست به عنوان پوست پاره خرید و فروش می شود.

3-2 اشکال ناشی از برش پوست، طول قسمت پهلوگاه بالایی حیوان (E در نمودار) با طول پهلوگاه قسمت پایین ((F باید مساوی باشد. اگر اختلاف زیاد باشد ، باعث می شود یک درجه افت کند. این مشکل شامل هر گونه برش در مجموع پوست خواهد شد.

4 عیب های ژنتیکی

4-1 هر گونه اشکالی که مشابه اشکال های ناشی از نگهداری پوست نباشد در درجه بندی آن مورد توجه قرار می گیرد.

4-2 زیاد شدن فولیکول های پَر حیوان در اثر رشد کردن ریشه ی پَر در سطح پوست یک امر غیر طبیعی می باشد. اگر این اتفاق در نیم یا بیشتر سطح پوست ادامه یابد ، باعث یک درجه افت آن خواهد شد.

5- گستردگی فولیکول

حالت قابل قبول برای فولیکول نرمال در این است که فولیکول گرد و برآمده و از محل در آمدن یک پَر رشد کرده و بالغ حساب می شود. فولیکول پَرهای نارس و کوچک باز ، صاف و دامنه دار هستند. فولیکول تو رفته یا برجسته بدون بدنه و برآمدگی و با یک سوراخ قابل دیدن در وسط آن می باشد. گسترش فولیکول های نارس و ضعیف در نصف سطح پوست باعث افت یک درجه از آن خواهد شد.

6- اندازه ی پوست شتر مرغ

6-1 اندازه 1A  …………. 16.8 فوت مربع به بالا

6-2 اندازه 2A ….14 الی 16.7 فوت مربع

6-3 اندازه 3B … 12.9 الی 13.9 فوت مربع

6-4 اندازه 4C  …. 10.8 الی 12.8 فوت مربع

6-5 اندازه 5C  …. 8.6 الی 10.7 فوت مربع

7- دورگیری پوست شتر مرغ

قسمت گردن حیوان از محلی که فولیکول ها تمام شده و قسمت نرم و مویی گردن شروع می شود نیز بریده خواهد شد.

8- درجه بندی پوست شتر مرغ

8-1 درجه ی 1: پوست شتر مرغ مرغوب هر چهار قسمت فولیکول بدون عیب می باشد. تعداد اندکی از عیب ها در خارج از فولیکول مورد قبول می باشند.

8-2 درجه ی 2: سه چهارم قسمت فولیکول بدون عیب بوده. عیب ها ممکن است در یک چهارم فولیکول باشند.

8-3 درجه ی 3: حداقل یک چهارم فولیکول بدون عیب می باشد.

8-4 درجه ی 4: حداقل نصف قسمت فولیکول بدون عیب بوده. عیب های جزئی در خارج از منطقه ی فولیکول قابل قبول هستند.

8-5 درجه ی 5: تمامی چهار قسمت فولیکول هادارای عیب است اما مجموع عیب های فولیکول کمتر از 50 درصد کل قسمت پروپن می باشد.

8-6 درجه ی 6: عیب هایی که در پوست وجود دارند ، نباید کمتر از 50 درصد کل پوست باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.