پرورش شتر مرغ

آموزش پرورش شتر مرغ مولد
پرورش شتر مرغ
4- 5

برای پرورش شترمرغ باید از لحظه تخم گذاری برنامه داشت ما در این مقاله به نکاتی کوتاه اشاره خواهیم کرد.

در طول زمان تخمگذاری هر پرنده ی ماده به طور متوسط بین 40 تا 60 تخم می گذارد که البته در بعضی پرندگان تا 120 عدد تخم نیز می گذارند. از هر پرنده ی ماده در سال ،چیزی نزدیک به 20 عدد جوجه ی سالم تا زمان کشتار باید تولید شود. تولید مثل پرنده ها به عواملی مانند ژنتیک ، شرایط آب و هوایی مناسب ، سلامت پرنده و همچنین جیره ی مناسب بستگی دارد.

عوامل منفی در تخم گذاری

همچنین یکی از عوامل منفی در تخم گذاری استرس می باشد.برای هر پرنده ی بالغ حدود250متر مربع جا در نظر گرفته اند که البته باید فضای بیشتری داشته باشند. برای سقف یا سایبان هر پرنده ی بالغ 8 متر مربع به ارتفاع حدود 2 متر نیاز است. در حالت عادی هر پرنده بعد از گذاشتن 18 تخم روی آنها می نشیند و جوجه کشی طبیعی انجام می گیرد.

اما در مزارع از ماشین های جوجه کشی نیز استفاده می کنند. در سال های اول تخم گذاری میزان تخم گذاری پایین است ولی رفته رفته در سال های بعد افزایش می یابد . در زمان های تخم گذاری باید فضای آرامی برای پرنده ایجاد کرد . هر عاملی مانند استرس ، تغییر جیره ، صدای حیوانات دیگر مانند سگ و یا تراکتور ، حضور بازدیدکنندگان ، ترس و تغییرات آب و هوایی روی تخم گذاری و باروری اثر می گذارد.

تغذیه و استراحت مولد

در فصلی که پرنده ها استراحت می کنند باید غذا ها با فیبر بالا ، پروتئین با انرژی پایین در اختیارشان قرار داد و افزایش وزن آنها را کنترل کرد. افزایش وزن در فصل تولید اثر منفی روی جفتگیری و تخم گذاری دارد. علاوه بر این در فصل استراحت ویتامین و مواد معدنی به اندازه ی کافی باید در اختیار پرنده قرار بگیرد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *