پرورش شترمرغ در مناطق سردسیر

پرورش در مناطق سردسیر

پرورش شترمرغ در مناطق سردسیر تا دمای ۲۰ درجه ریز صفر امکان پدیر بوده ولی دوره تخم گذاری شترمرغ ممکن است کمی با مناطق دیگر متفاوت باشد. با اندکی مطالعه درخواهید یافت که شترمرغ در کانادا و آمریکا که کشورهای سردسیری هسنتد نیز زندگی میکند و پرورش شترمرغ در این مناطق سردسیر یک شغل سودآور به حساب می آید. البته با نژادهای منفاوت در آمریکا شترمرغ با نژاد سفید و در کانادا شترمرغ گردن قرمز که این گونه قد بلندی داشته و عبور یک انسان بالغ از بین پاهای شترمرغ گردن قرمز به سادگی صورت میپذیرد!

این مقاله ها را نیز پیشنهاد می کنیم ...
arrow_forward adjustزمین پرورش شترمرغ
adjustپرواربندی شترمرغ

تمهیداتی برای پرورش در مناطق سردسیر

جهت پرورش در مناطق سردسیر برای نگهداری جوجه های کوچک باید سالنهایی در نظر گزفت که به سادگی میزان حرارت آن کنترل گردد تا از تلفات جوجه ها کاسته ،موجبات ضرر و زیان را فراهم نسازد. البته این مورد میتواند هزینه های مجموعه را افزایش دهد. اما با دقت در انتخاب محل مزرعه میتوان از هزینه های دیگر کاسته تا قدرت مانور مجموعه حفظ شود. در این رابطه مطالعه دقیق جهت تامین خوراک بخصوص تامین یونجه میتواند کمک مناسبی ایجاد کند.

فضای نگهداری جوجه ها در مناطق سردسیر

برای ایجاد محیط با حرارت مطلوب جهت جوجه های شترمرغ بهتر است فضایی کوچک که مناسب ۲۰ تا ۴۰ جوجه شترمرغ است در نظر گرفته شود. در این حالت هم دما بهتر کنترل میگردد و هم جوجه ها کاملا زیر نظر خواهند بود.

سرعت رشد بیشتر مجموعه

فراموش نکنید چیپ گذاری روی جوجه ها نباید فراموش شود تا اطلاعات شناسنامه ای آنها کامل گردد. این کار شما در تصمیم سازی های آینده بسیار کمک خواهد کرد و مجموعه شما سرعت رشد بیشتری بدست می آورد.

مناسب ترین راه برای پرورش در مناطق سردسیر

مناسب ترین راه جهت پرورش شترمرغ در مناطق کوهستانی و سرد ایجاد یک مجموعه پرواربندی است ، با توجه به مقاوم شدن جوجه های شترمرغ در سه ماهگی قطعا در یک سیتم و مجموعه پرواربندی که از جوجه های سه ماهه استفاده میشود کمترین خسارت و کمترین هزینه به مجموعه تحمیل خواهد شد.

آرزوی موفقیت و پیشرفت همه همکاران را خواهانیم. نظرات و سوالات خود را در ادامه با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.