شرایط جوجه کشی

دمای صفر فیزیولوژیک جنین طیور ۲۴ درجه سانتی گراد است، یعنی از این درجه حرارت پایین تر جنین رشد نمی کند.شرایط جوجه کشی جنین در حدود ۲۲ ساعتی که در بدن پرنده قرار دارد ( از زمان تشکیل سلول تخم تا دفع تخم ) رشد می کند و تقسیمات سلولی متعددی صورت می گیرد. درجه حرارت و رطوبت مناسب ستر و هچر و زمان جوجه کشی در انواع پرندگان پرورشی در جدول زیر آمده است.

برای کنترل دمای ماشین جوجه کشی باید با دماسنج های دقیق و جیوه ای استفاده کرد و همچنین درصد رطوبت موجود در دستگاه جوجه کشی می توان از رطوبت سنج حرفه ای و کالیبره شده استفاده کرد، تا درصد واقعی رطوبت دستگاه جوجه کشی را دقیق نشان دهد.

شرایط جوجه کشی در دستگاه جوجه کشی

دوره جوجه کشی ( روز )                     درجه حرارت                    رطوبت نسبی

پرنده کل ستر هچر ستر هچر ستر هچر
مرغ ۲۱ ۱۸ ۳ ۳۷.۷ ۳۷.۲ ۵۵ ۷۰
بوقلمون ۲۸ ۲۵ ۳ ۳۷.۵ ۳۷.۲ ۶۰ ۷۵
مرغابی وحشی ۲۷ ۲۴ ۳ ۳۷.۷ ۳۷.۲ ۶۰ ۷۵
اردک
پکین ۲۸ ۲۵ ۳ ۳۷.۵ ۳۷.۲ ۶۰ ۷۵
موسکووی ۳۵ ۳۱ ۳ ۳۷.۶ ۳۷ ۶۰ ۷۵
هیبرید ۳۱.۵ ۲۸ ۳.۵ ۳۷.۴ ۳۷ ۶۰ ۷۵
غاز
نژاد کوچک ۳۰ ۲۶ ۴ ۳۷.۷ ۳۷.۲ ۶۰ ۷۵
نژاد بزرگ ۳۴ ۲۸ ۶ ۳۷.۵ ۳۷ ۶۰ ۷۵

 

تخم های اردک باید طوری در ستر چیده شود که قسمت پهن آن ها به طرف بالا باشد. در هچر تخم ها باید به پهلو قرار گیرند. اما تخم های غاز لازم است در ستر و هچر به پهلو قرار گیرند. ( ناگفته نماند جوجه کشی تخم نطفه دار غاز برحسب تجربه می باشد، در مرحله ستر هم در شانه بوقلمون بصورت عمودی و قسمت تیزی تخم نطفه دار به طرف پایین قرار می گیرند و هم بصورت پهلو)

چرخش تخم نطفه دار ها لازم است در ۲۴ ساعت ، ۸ تا ۱۰ دفعه انجام شود. تخم نطفه دار ها حول محور خود در جهت قائم نخست ۴۵ درجه می چرخند و سپس در جهت مخالف ۹۰ درجه ( ۴۵ درجه از محور قائم ) چرخانده می شوند. در مرحله هچر دستگاه جوجه کشی لازم نیست تخم نطفه دار ها چرخانده شوند.

خصوصیات جوجه کشی تخم نطفه دار اردک و تخم نطفه دار غاز

شرایط جوجه کشی برای انواع تخم نطفه دار متفاوت می باشد. از مهمترین شرایط جوجه کشی وزن استاندارد هر تخم نطفه دار قابل جوجه کشی می باشد. وزن تخم ماکیان ۴۵- ۷۵ گرم ، تخم بوقلمون ۸۰ – ۱۰۰ گرم ، تخم اردک ۷۰ – ۱۰۰ گرم ، تخم غاز ۱۲۰ – ۲۰۰ گرم است. مدت زمان جوجه کشی در نژادهای گوناگون اردک و غاز در جدول زیر مشاهده می کنید.

طول جوجه کشی در نژادهای اردک و غاز

      نژاد                                 زمان جوجه کشی (روز)

اردک
مرغابی سیاه ۲۷
اردک های اهلی ۲۸
ملارد ۲۸
ماندرین ۳۰
موسکووی ۳۵
غاز
برفی ۲۵
کانادایی ۲۸
مصری ۲۹
افریقایی ۳۰
چینی ۳۰
امدن و تولوز ۳۰

در مورد تخم نطفه دار غاز لازم است از روز دهم روزی یک یا دو بار به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه حرارت تخم نطفه دار ها را تا حرارت محیط سالن ( حدود ۲۵ درجه سانتی گراد ) کاهش داد. برای این منظور می توان درٍ دستگاه جوجه کشی را باز و منابع حرارتی را خاموش کرد. در بعضی از دستگاه های جوجه کشی برای این منظور از اسپری آب ولرم بر روی تخم ها استفاده می شود. از روز بیستم به بعد در صورتی که تعداد دفعات خنک کردن تخم ها اضافه شود . تاثیر بهتری خواهد داشت.

منبع : دی کیو شاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.