سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ

سیستم گوارش شتر مرغ : شترمرغ ها دارای یک زبان ابتدایی و ناقص هستند در حالی که زبان  رئی یک استخوان بنام استخوان داخل زبانی برای دراز کردن تمام طول زبان است . مانند تمامی پرندگان مری شترمرغ نیز در سمت راست گردن قرار دارد .

شترمرغ ها چینه دان ندارند . در عوض دارای یک پیش معده با قابلیت بزرگ و کوچک شدن هستند . در این قسمت غذاهای حجیم و آب نگهداشته می شوند و با ترشحات پیش معده آمیخته می شود .

در شتر مرغ این ترشحات از قمست غده ای باریکی در پشت پیش معده می باشد که نزدیک ستون فقرات است. قسمت انتهایی پیش معده به صورت برگشته به طرف شکم و قدامی است در نتیجه سنگدان زیر این قسمت قرار گرفته است.

سیستم گوارش شترمرغ

در شترمرغ ها مانند اغلب پرندگان اسفنکتر در نقطه اتصال مری و پیش معده وجود ندارد بنابر این امکان برگشتن مایعات هنگام بیهوشی می باشد . اما قابلیت شستشوی پیش معده در هنگام انباشتگی وجود دارد . لایه های شنگدان ، لایه های کویلین ، بوسیله ی غدد توبولی موکوسی ترشح می شود و شامل سلولهای مرده به دام افتاده و خده های سلولی است. در شترمرغ سنگدان نرم تر از سایر پرندگان دانه خوار است و بویسیله ی عمل دائمی سایش سنگدان سخت و نرم نگه داشته می شود .و در شترم مرغ بر خلاف سایر پرندگان لایه کویلین به داخل معده کشیده شده ولی قسمت غده ای را نمی پوشاند . در پیش معده لا یه کویلین از غدد سطحی تشکیل شده و نازک تر و نرم تر از آن در قسمت سنگدان است.

حفره باریک و طویل داخل شنگدان بویسله دو توده بزرگ از ماهیچه شنگدان تحت فشار قرار گرفته و یکک کیشه دو طرف آن ایجاد شده پیش معده و دوازده هر دو در سنگدان باز می شوند پیش معده به قسمت پشتی و دوازده به کیسه ی قدامی متصل است.

دریچه ی بین پیش معده و سنگدان به اندازه ی کافی بزرگ است و اجازه ی عبور تکه های بزرک غذا از جمله از جمله سنگ برای هضم بهتر را می دهد … در حالی که دریچه ی پیلور که از سنگدان به دوازده باز می شود بسیار باریک و فقط اجازه ی عبور غذای کاملا خرد شده را میدهد.  در شترمرغ های جوان مجرای کبد به فاصله ی به فاصله ی تقریبا 75 میلی متر از دریچه ی لوزالمعده تقریبا 90 سانتی متر آن طرف تر به دوازدهه متصل می شود. در سایر اعضای خانواده شتر مرغ سنگدان به صورت پشتی قرار گرفته که در مقایسه با پیش معده بسیار کوچک تر است و شبیه به سنگدان سایر پرندگان است .

سیستم گوارش شتر مرغ ( روده )

در امو روده کوچک بلند تری قسمت روده است در حالیکه در شتر مرغ و رئی راست روده بلند تر است . رئی قابلیته تخمیر شبیه به شترمرغ دارد و شترمرغ بزرگترین روده کور را دارد و مانند تمام پرنده ها دو سکوم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.