دستگاه تنفس شتر مرغ

دستگاه تنفس شترمرغ

دستگاه تنفس شترمرغ

دستگاه تنفس شتر مرغ : در شتر مرغ دستگاه صوتی (هنجره) کاملا در مقابل دهان قرار دارد مانند تمام پرندگان دیگر تارهای صوتی ندارند بنابراین دستگاه تولید صدا خیلی ابتدایی ، در محل انشعاب نایی قرار دارد.

امو در پایین ناحیه ی گردن یک شکاف نایی دارد که به یک کیسه بزرگ باز می شود و برای خر خر کردن و یا غریدن استفاده می شود در حالیکه شتر مرغ های نر از مری باد شده برای تولید صدا عمیق تر استفاده می کنند .

آشنایی با دستگاه تنفس شترمرغ

شش ها محکم به قفسه ی سینه چسبیده اند و کیسه های هوایی شبیه به سایر پرندگان است.2 کیسه هوایی سمت بیرونی استخوان ترقوه ، یکی بین ترقوه ، 2 عدد جلوی قفسه سینه ، 2 عدد انتهای قفسه سینه که از همه بزرگتر است و دو کیسه که در ناحیه ی شکم وجود دارد. استخوان ران و جناغ سینه تنها استخوان های دارای حفره های هوا در شتر مرغ هستند.

دستگاه تنفس شترمرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.