بیماری های شتر مرغ : جوجه شتر مرغ چسبناک

جوجه کشی مصنوعی شترمرغ
بیماری های شتر مرغ : جوجه شتر مرغ چسبناک
5- 1

جوجه شتر مرغ چسبناک : جوجه کشی شترمرغ موفق نیاز به توجه مناسب به دما و رطوبت دارد که دما بین 98 -97 درجه فارنهایت و رطوبت 20 -25 درصد توصیه می شود. عوامل دیگری در جوجه کشی شترمرغ موثرند که می توان به چرخش مناسب تخم اشاره کرد و  براساس گزارش از 111 مرگ جنین شترمرغ بررسی شده در روز 10 تا 14 جنینی 55 درصد بعلت جا به جایی و 41 درصد به علت ادم بوده و 22 درصد به هر دو علت بوده است . و جابه جایی بدلیل چیدن نادرست و چرخش نا مناسب است.

جوجه شتر مرغ چسبناک

نشانه های بالینی :

این حالت موجب چسبیدن جوجه شترمرغ به غشا داخلی پوسته تخم می شود. و زمانی اتفاق می افتد که این غشا به شدت خشک شده باشد. این جوجه ها برای خارج شدن از تخم احتیاج به کمک داشته و در غیر اینصورت تلف می شوند.

سبب شناسی :

عدم بررسی دقیق تغییرات وزنی در هنگام جوجه کشی و کاهش رطوبت نسبی در این دوره از دلایل ایجاد این وضعیت می باشد.

تشخیص و درمان :

برای تصحیح این مشکل افزایش رطوبت هچری نیاز است . البته هم در حالت خیز دار بودن و هم در حالت از دست دادن آب اضافی بدن شانس ادامه زندگی کاهش می یابد.

خدمات مشاوره

جهت طرح سوال و مشکلات خود می توانید در بخش نظرات انها را با ما در میان بگذارید، کارشناسان ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *